Lid Werkendam Maritime Industries

De WMI (Werkendam Maritime Industries) is sinds 10 jaar actief in de gemeente Werkendam en heeft als ambitie een maritiem topcluster worden door een betere (internationale) profilering én een betere samenwerking en kennisdeling tussen Ondernemers, Overheid en Onderwijs-/ Onderzoeksinstellingen. De beoogde doelen zijn het realiseren van meer producten en diensten en daarmee meer werkgelegenheid en verdiencapaciteit in de regio. 

Voor ons bedrijf geldt dat wij jongeren kennis willen laten maken met onze werkzaamheden en ze enthousiast te maken voor ons vakgebied. Goede (beginnende) vakmensen zijn van harte welkom bij onze organisatie.

Ook steunen wij de lokale belangen en initiatieven van de WMI, wat resulteert dat wij ons in januari 2024 bij hen hebben aangesloten. Als het 50e lid werken we samen met de andere leden aan innovaties die bijdragen aan slim (her)gebruik van materialen, hermotorisering met Stage V motoren, nabehandelingsinstallaties en elektrificatie.

Blijf op de hoogte: meld je aan voor maandelijkse updates, meer niet!