Van den Heuvel officieel lid van de ABEF

Van den Heuvel uit Werkendam is sinds Maart 2021 officieel lid van de ABEF (Belgische Vereniging Aannemers Funderingswerken/Association Belge des Entrepreneurs de Fondations). Hierdoor zullen wij in de toekomst meer zichtbaar zijn op de Belgische funderingsmarkt. 

ABEF:

Op 26 oktober 2000 hebben 7 funderingsbedrijven beslist de belangen van de funderingssector te behartigen via de oprichting van een VZW onder de naam ABEF.

De vereniging stelt zich tot doel gezonde verhoudingen te scheppen in de
funderingssector en de zakelijke en morele belangen van de leden, voor zover deze
met het funderingsbedrijf in verband staan, te behartigen en te verdedigen.

Zij tracht dit doel te bereiken met alle wettelijke middelen door :

  1. Het bevorderen van een constructieve verstandhouding tussen de leden, verenigingen, bedrijven en instellingen die met de sector in aanraking komen;
  2. Het innemen van standpunten m.b.t. de opstelling van voorschriften, reglementen, bepalingen, enz, dewelke op de funderingswerken van toepassing zijn;
  3. Het aantrekken van werknemers en het bevorderen van de vakbekwaamheid;
  4. Het nastreven van een hoog kwaliteitslabel in alle aspecten van de funderingssector;
  5. Het afleveren van adviezen aan de leden bij mogelijke geschillen;
  6. De aansluiting en de deelname aan de Europese vereniging EFFC (European Federation of Foundation Contractors);
  7. De deelname in werkgroepen en commissies in het kader van Nationale en Europese normen, richtlijnen, documenten en onderzoeksprogramma’s;
  8. Alle andere wettige tussenkomsten die het doel van de vereniging nastreven.

 

De vzw ABEF maakt sinds 2012 deel uit van FEDECOM, de Cluster van complementaire
bedrijven van het bouwbedrijf, op zijn beurt behorende tot de Confederatie Bouw.

Blijf op de hoogte: meld je aan voor maandelijkse updates, meer niet!